News Item: : Rīgas atklātās skolēnu lidmodelisma sacensības
(Category: Galvenā)
Posted by sergey
Tuesday 09 October 2018 - 17:09:47

Rīgas atklātās skolēnu lidmodelisma sacensības H - 600 (ar roku metamie modeļi) un F-3-K modeļu klasēs

Organizatori
Sacensības rīko Tehniskās jaunrades nams “Annas 2”

Vieta un laiks
Sacensības notiks 2018.gada 27.oktobrī plkst. 11.00 Aviācijas centrā “Spilve” Spilves ielā 1, Rīgā

Dalībnieki
Rīgas interešu un vispārējās izglītības iestāžu skolēni vecumā no 7 – 19 gadiem (ieskaitot) trīs vecuma grupās un seniori:
1. jaunākā grupa (līdz 12 gadiem),
2. vidējā grupa (no 13 līdz 14 gadiem),
3. vecākā grupa (no 15 līdz 18 gadiem),
4. seniori (no 19 līdz 25 gadiem).

Nolikums
Rezultāti

Oskars Raudiņs


This news item is from Lidmodelistu klubs Nākotnes Vanagi
( http://nakotne.com/news.php?extend.383 )